Referenties

Saskia van Bruinessen is de ECHA-Specialist in Gifted Education (specialist hoogbegaafdheid) van de Ontdekclub. Zij is mastergeschoold en in het bezit van:

  • Diploma Postgraduate Educational Programme for Specialist in Gifted Education (Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit)
  • Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
  • Diploma EHBO bij kinderen
  • Verklaring Omtrent het Gedrag voor onderwijs aan kinderen

In 2015 samen met hoogbegaafde kinderen en schoolbestuursleden de toekomstvisie ontwikkeld voor de landelijke Vereniging Schoolbesturen met HB Onderwijs (VSHB). Gepleit voor een doorlopende leerlijn en het wegvallen van leeftijdsgrenzen tussen groepen, klassen en scholen. Belangrijkste:

Hoogbegaafde kinderen willen een democratische en duurzame leeromgeving, het liefst buiten, waarin technologie, natuur, cultuur, sport en ontspanning een belangrijke rol spelen.

© Ontdekclub

© Ontdekclub

In 2018 onderzoek gedaan naar welke boeken hoogbegaafde basisschoolkinderen heel goed vinden. De resultaten gepresenteerd op het internationale congres van de European Council for High Ability (ECHA) in Dublin en op de landelijke ECHA-terugkomdag.

Geregistreerd bij de Vereniging ECHA Nederland, een landelijke vereniging van specialisten rond advisering, begeleiding en coaching van (hoog)begaafde kinderen, hun ouders en scholen en (hoog)begaafde volwassenen.