Referenties

Reacties van kinderen

‘Ik geef school een 0 en de Ontdekclub een 8.’

‘Hier zijn kinderen die mijn hoofd begrijpen.’

‘Ik vond het heel fijn om bij jou te ontdekken en keek er de hele week al naar uit.’

Begeleider

Saskia van Bruinessen is de ECHA-Specialist in Gifted Education (specialist hoogbegaafdheid) van de Ontdekclub. Zij is mastergeschoold en in het bezit van:

  • Diploma Postgraduate Educational Programme for Specialist in Gifted Education (Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit)
  • Bachelor leraar basisonderwijs
  • Master toegepaste communicatiewetenschap
  • Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
  • Diploma EHBO bij kinderen
  • Verklaring Omtrent het Gedrag voor onderwijs aan kinderen

KRHB

Geregistreerd bij Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid

Geregistreerd bij de Vereniging ECHA Nederland (European Council For High Ability).

Haar activiteiten
In 2015 samen met hoogbegaafde kinderen en schoolbestuursleden de toekomstvisie ontwikkeld voor de landelijke Vereniging Schoolbesturen met HB Onderwijs (VSHB). Gepleit voor een doorlopende leerlijn en het wegvallen van leeftijdsgrenzen tussen groepen, klassen en scholen. Belangrijkste:

Hoogbegaafde kinderen willen een democratische en duurzame leeromgeving, het liefst buiten, waarin technologie, natuur, cultuur, sport en ontspanning een belangrijke rol spelen.

© Ontdekclub

© Ontdekclub

In 2018 onderzoek gedaan naar welke boeken hoogbegaafde basisschoolkinderen heel goed vinden. De resultaten gepresenteerd op het internationale congres van de European Council for High Ability (ECHA) in Dublin en op de landelijke ECHA-terugkomdag.