Referenties

Reacties van kinderen

‘Hier zijn kinderen die mijn hoofd begrijpen.’

‘Ik vond het heel fijn om bij jou te ontdekken en keek er de hele week al naar uit.’

Een persoonlijke referentie? Van een ouder of leerkracht? Saskia brengt je graag in contact met elkaar.

Gezicht achter de Ontdekclub

Saskia van Bruinessen is de ECHA-Specialist in Gifted Education (specialist hoogbegaafdheid) van de Ontdekclub. Zij is mastergeschoold en in het bezit van:

  • Diploma Postgraduate Educational Programme for Specialist in Gifted Education (Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit)
  • Bachelor leraar basisonderwijs
  • Master toegepaste communicatiewetenschap
  • Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
  • Diploma EHBO bij kinderen
  • Verklaring Omtrent het Gedrag voor onderwijs aan kinderen

Geregistreerd bij de Vereniging ECHA Nederland (European Council For High Ability).

Drs. S.I. van Bruinessen van de Ontdekclub is als zelfstandig docent geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Haar activiteiten
In 2015 heeft Saskia met hoogbegaafde kinderen en schoolbestuursleden de toekomstvisie ontwikkeld voor de toenmalige landelijke Vereniging Schoolbesturen met HB Onderwijs (VSHB). Zij heeft gepleit voor een doorlopende leerlijn en het wegvallen van leeftijdsgrenzen tussen groepen, klassen en scholen. Belangrijkste:

Hoogbegaafde kinderen willen een democratische en duurzame leeromgeving, het liefst buiten, waarin technologie, natuur, cultuur, sport en ontspanning een belangrijke rol spelen.

© Ontdekclub

Saskia van Bruinessen heeft in 2018 onderzoek gedaan naar welke boeken hoogbegaafde basisschoolkinderen heel goed vinden. De resultaten heeft zij gepresenteerd op het internationale congres van de European Council for High Ability (ECHA) in Dublin en op de landelijke ECHA-terugkomdag.

Door haar lidmaatschap bij de ECHA-vereniging doet zij mee aan intervisies met andere specialisten hoogbegaafdheid. Daarnaast overlegt Saskia regelmatig binnen haar eigen netwerk in het Noorden en volgt zij allerlei cursussen en workshops.