Scholen

De Ontdekclub werkt indien gewenst ook voor en met scholen. Bijvoorbeeld als een kind zijn liefde voor het leren verloren heeft. Specialist hoogbegaafdheid Saskia van Bruinessen helpt dan het zelfvertrouwen weer op te bouwen en deze liefde weer te herontdekken. Daarvoor is bijvoorbeeld de dinsdagochtend zeer geschikt. Saskia is ook in te zetten als interim leerkracht basisonderwijs of als specialist hoogbegaafdheid binnen scholen. Zij heeft hiervoor de nodige papieren, zie Referenties.

Ouders en scholen mogen via de Wet op het Primair Onderwijs, zie artikel 41 lid 2  kinderen 1 dag in de week buiten het reguliere schoolprogramma activiteiten aanbieden. Daarvoor is er op dinsdagochtend bij de Ontdekclub een kleinschalige groep. Hierbij staan de hogere denkvaardigheden centraal en worden executieve vaardigheden geoefend, in een ongedwongen, creatieve en natuurrijke omgeving.

Van alles is mogelijk. De Ontdekclub denkt graag creatief met scholen mee en is gespecialiseerd in maatwerk. Neem vrijblijvend contact op.