Privacy

De Ontdekclub hecht veel waarde aan privacy. Zeker als het om kinderen gaat. Daarom maken wij geen foto’s, geluidsopnames en video’s van kinderen en hebben wij als bedrijf geen social media (behalve voor een doorverwijzing naar deze website). Wij vragen aan kinderen, ouders en anderen geen beeld- en/of geluidsmateriaal bij de Ontdekclub te maken.

Registratie
Om ons werk goed te doen hebben wij natuurlijk wel gegevens van ouders/verzorgers en kinderen nodig. Die vragen wij telefonisch of per mail aan. Wij registeren alleen dat wat noodzakelijk is:

 • Naam kind
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Groep op school
 • Naam contactouder
 • Telefoonnummer contactouder
 • Tweede telefoonnummer voor nood
 • Mailadres contactouder
 • Motivatie om aan te melden
 • Eventuele ziekten of allergieën die voor de veiligheid tijdens de Ontdekclub relevant kunnen zijn
 • Eventueel andere informatie die nodig is voor het goed functioneren in de Ontdekclub

Nieuws
Als er nieuws is rond de Ontdekclub, dan mailen we naar het mailadres dat je bij de aanmelding opgegeven hebt. Uiteraard geven we niemand anders dit mailadres voor welk doeleind dan ook.

Beveiligen en bewaren
Natuurlijk beveiligen wij computers waarop deze gegevens staan. Wij bewaren de gegevens zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan is de informatie die we langer moeten bewaren, omdat dit volgens de wet moet.

Websites derden
Deze verklaring geldt niet voor websites van derden die door bijvoorbeeld links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze sites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Kijk dan ook in de privacyverklaring van die website of aanbieder.

Versie 13 september 2022