Vragenlijst ‘nieuwe school’

Wij zijn bezig een ontdekcentrum voor hoogbegaafde kinderen op te richten (in traditionele termen een soort basisschool maar dan totaal anders). Om middelen van de overheid te kunnen krijgen moeten wij een onderzoek onder ouders doen.

Klik hier om de vragenlijst anoniem in te vullen.

We gaan uiteraard vertrouwelijk om met de informatie en zijn betrouwbaar.

Hartelijk dank voor uw deelname!