Disclaimer

Deze site is van de Ontdekclub, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 39094563. Wij hebben deze site naar eer en geweten gemaakt en houden de teksten zo actueel mogelijk. Het kan best zijn dat er soms een fout ingeslopen is. Je kunt dan ook geen rechten ontlenen aan deze site. We stellen het wel op prijs als je ons wijst op verbeteringen. Mail ons.